Pelaksanaan Ujian Sekolah di SMPIT Al-Multazam Tahun 2015-2016

Untitled-1Senin, 4 April 2016 gemuruh takbir dilapangan “serbaguna” SMPIT Al-Multazam sedang melaksanakan Upacara Pembukaan Ujian Sekolah Kelas 9 (Ikhwan dan Akhwat), kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian sekolah di kelas, dengan suasana ujian para santri semangat dan penuh keyakinan dalam menyelesaikan semua ujian sekolah dengan nilai yang baik.

Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalaninya, serta mendapatkan hasil yang terbaik.

Amin yarobbal alamin..

Comments are closed.